Hyresvillkor Kylsläp

Allmänt:
Släpvagnen får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren.
Hyrestagarens ansvarar för att denne innehar för släpet och dragbilen godkänd
körkortskategori. Wicab Container AB ansvarar inte för gods/varor i släpet vid stöld eller driftstopp.
Släpet får inte föras ut ur Sverige. Olovligt försök att föra ut fordonet
ur Sverige innebär att hyrestagaren förverkat sin rätt att disponera fordonet i enligt
hyresavtalet, varpå polisanmälan för stöld följer.
Kontrollera alltid att rätt temperatur är inställd på kyl/frys aggregatet innan gods/varor ställs in i släpet.

Återlämning:
Släpet skall återlämnas på samma ställe som det hämtats. (Detta gäller dock ej om Wicab Container AB har åtagit sig utökning/upphämtning.) Hyrestagaren ansvarar att släpet återlämnas i samma skick
som vid avhämtning när hänsyn tagits för normalt brukande.Undantag för tvätt invändigt då detta ingår i hyran.Vid återlämning utanför avtalets föreskrifter är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för samtliga merkostnader.För släpvagn som inte är helt tömd (invändigt) debiteras en saneringsavgift beroende på mängd och karaktär, minst 500:-. För borttapad nyckel debiteras 500:- För borttappad stödbensvev debiteras 500:- För borttappad kabel debiteras 500:- För förkommet lås debiteras 2000:- (moms tillkommer på samtliga priser)

Bötesföreläggande:
Hyrestagaren ansvarar för att ersätta alla avgifter och bötesföreläggande som fordonet
har belagts med under hyrestiden. Undantag gäller för föreläggande gällande fordonets
skick, skatteförhållande eller besiktningsstatus.