Vad är en Offshore container ?

En definition för offshore container är:
"en offshore container är en portabel enhet, specialdesignad för att användas vid transport av varor eller utrustning till och från, fast och / eller flytande offshore installationer och fartyg. "

En offshore container byggs för gods och kan innefatta allmänna lastbehållare, lastkorgar, bulkbehållare, speciella behållare, lådor och gascylinder
kuggstänger. De kan även inbegripa tankar för att tarnsportera farligt gods.


För uthyrning av offshore container ber vi er vänligen kontakta oss för en offert.